Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2023

2023 Vrijstelling schenkbelasting ouders aan kinderen
6.035 euro Jaarlijks
28.947 Eenmalig indien bestemd voor eigen woning
60.298 euro Eenmalig voor studie van het kind (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
28.947 Eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
2.418 euro (Jaarlijks)

 

Tarieven schenkbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen  en I. afstammelingen in rechte lijn of partner II. in overige gevallen
0 euro

138.642 euro en hoger

 

138.642

10%

20%

30%

40%

 

Bij een normale schenking van 6.035 per jaar per kind (of minder) of bij een schenking aan anderen (tot 2.418 euro) hoeft er geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor alle andere schenkingen geldt dat er vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte moet worden gedaan. De aangifte kan worden gedownload via de site van de belastingdienst.
Er bestaan drie soorten vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

  1. De normale eenmalige verhoogde vrijstelling van 28.947 euro;
  2. Eenmalige voor studie/opleiding 60.298 euro;
  3. Eenmalige voor financiering eigen woning 28.947 euro;

Schenken van deze bedragen mag, als het kind op het moment van de gift tussen de 18 en 40 jaar is. (is het kind ouder, dan kan het nog als de partner van het kind jonger dan 40 jaar is.
En schenken op de dag dat je kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

De zogenaamde ‘jubelton’ is afgeschaft per 1-1-2023. Dit jaar kan er nog wel gebruik gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling van maximaal 28.947 voor iedereen tussen de 18 – 40 jaar, mits het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning van de begiftigde, dat wil zeggen voor de aankoop van een woning, aflossen van een hypotheekschuld op de eigen woning, verbouwing, afkoop erfpachtsrecht.