Voor de berekening van verschuldigde erf- of schenkbelasting kunt u gebruikmaken van de rekenhulpen van de belastingdienst:

 

Vrijstelling schenkbelasting en Tarieven schenkbelasting voor het jaar 2021

2021 Vrijstelling schenkbelasting ouders aan kinderen
6.604 euro Jaarlijks
105.302 euro Eenmalig voor kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar voor eigen woning (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
55.996 euro Eenmalig voor studie van het kind (hier zijn voorwaarden aan verbonden)
26.881 euro Eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar of met een partner in die leeftijdscategorie

 

Vrijstelling voor overige verkrijgers:
3.244 euro (Jaarlijks)

 

Bij een normale schenking van 6.604 per jaar per kind (of minder) of bij een schenking aan anderen (tot 3.244 euro) hoeft er geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor alle andere schenkingen geldt dat er vóór 1 maart van het jaar volgend op de schenking aangifte moet worden gedaan. De aangifte kan worden gedownload via de site van de belastingdienst.
Er bestaan drie soorten vrijstellingen voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

  1. De normale eenmalige verhoogde vrijstelling van 26.881 euro;
  2. Eenmalige voor studie/opleiding 55.996 euro;
  3. Eenmalige voor financiering eigen woning 105.302 euro;

Schenken van deze bedragen mag, als het kind op het moment van de gift tussen de 18 en 40 jaar is. (is het kind ouder, dan kan het nog als de partner van het kind jonger dan 40 jaar is.
En schenken op de dag dat je kind of de partner 40 wordt, mag ook nog.

De eenmalige van 105.302 euro wordt ook wel de “jubelton” genoemd. Het bedrag kan worden gesplitst in een vrij te besteden bedrag van 26.881 euro en een bedrag boven de 26.881 euro. Het bedrag boven de 26.881 euro moet verplicht gebruikt worden voor de eigen woning van de begiftigde, dat wil zeggen voor de aankoop van een woning, aflossen van een hypotheekschuld op de eigen woning, verbouwing, afkoop erfpachtsrecht.

Ouders mogen de eenmalige verhoogde vrijstelling van 105.302 euro ook verdelen over drie jaren.

Niet alleen ouders mogen hun kind de eenmalige verhoogde vrijstelling voor financiering woning schenken. De vrijstelling geldt ook als je het bedrag van een suikeroom of van een je buurvrouw ontvangt. In dat geval is er van het bedrag 3.244 euro vrij te besteden en de rest moet voor de financiering van de eigen woning van de begiftigde worden gebruikt.

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

De schenking moet gebruikt worden voor de financiering van de eigen woning van de begiftigde.
Dat wil zeggen: aankoop van een woning waarin de begiftigde zijn hoofdverblijf heeft, verbetering/verbouwing van die woning, aflossing hypotheek of afkoop van erfpachtsrecht.

De eigen woning moet een zogenaamde eigen woning zijn. Dat wil zeggen een woning die in box 1 van de Inkomstenbelasting valt. De vrijstelling is niet van toepassing als er een vakantiehuisje of een beleggingspand van het geschonken bedrage gekocht wordt.

Voor aflossing van de hypotheek is de vrijstelling ook alleen van toepassing als het gaat om een box 1 lening.