AANGIFTE ERFBELASTING

Al sinds eeuwen bestaat er in Nederland een heffing van belasting als iemand een erfenis of een schenking ontvangt. Die belastingen staan in de Successiewet. Vroeger werd er over successiebelasting gesproken, maar sinds 2010 wordt de belasting die de erfgenamen moeten betalen ‘erfbelasting’ genoemd.
De tarieven en de vrijstellingen kun je op deze site vinden. (Tarieven en Vrijstellingen Erfbelasting )

Zonder nou vervelend te doen tegenover de belastingdienst, moet toch gezegd worden dat de meeste mensen de betaling van successiebelasting als hoogst onrechtvaardig beschouwen.
Degene die overleden is, heeft toch zeker al zijn hele leven belasting moeten betalen over het door hard werken bijeengebrachte vermogen? Alsof het nog niet erg genoeg is om een dierbaar familielid te verliezen en vervolgens nog een gedeelte van de erfenis af te moeten dragen aan de belastingdienst…..

De belastingdienst gaat overigens uit van het standpunt dat de draagkracht van ontvanger van de erfenis wordt verbreed en ziet dit als een grondslag voor de heffing van successierecht.

Of je het hier nu mee eens bent of niet, het blijft zonde van het geld om te veel (successie)belasting te moeten betalen.
Erfenis Advies staat je bij met raad en advies als je vragen hebt over de aangifte erfbelasting, zodat er niet meer betaald wordt dan nodig is.
We kunnen ook de hele aangifte erfbelasting voor je uit handen nemen!

ERFENIS ADVIES BESCHIKT OVER DE SOFTWARE OM ELECTRONISCH AANGIFTE ERFBELASTING
VOOR JOU TE DOEN

We spreken eerst alles samen met je door en daarna ontvang je via de mail een lijst met je  ‘huiswerk’. Als je je huiswerk hebt ingeleverd, kan Erfenis Advies de aangifte erfbelasting voor je gaan verzorgen. Je ontvangt van ons een compleet rapport, inclusief een berekening van de verschuldigde erfbelasting. Pas nadat je toestemming hebt gegeven om de aangifte in te dienen, zal de aangifte via elektronische weg worden ingediend. Soms moet er nog een toelichting met bijlagen via de post worden nagestuurd naar de belastingdienst (want het is niet mogelijk om bijvoorbeeld het testament van de overledene te uploaden of om online een nadere uitleg over een bepaalde situatie te geven). Dus dan worden deze extra’s via een echte brief aan de belastingdienst nagestuurd zodat we zeker weten dat de belastingdienst alle stukken heeft ontvangen om de juiste aanslag op te leggen.

Ons tarief voor het verzorgen van de aangifte erfbelasting is maximaal 675 euro (incl. BTW) – dat is dus het maximale tarief. Je betaalt nooit meer, ook niet als we er langer voor nodig hebben.
De prijs is afhankelijk van de tijd die aan het doen van de aangifte wordt besteed. Bij ‘gewone’ nalatenschappen (zonder al te veel bijzonderheden) ligt de prijs een stuk lager dan het maximale tarief.

We merken dat veel mensen behoefte hebben aan het uitleggen van de contante waarde van de geldvorderingen van de kinderen en we krijgen ook veel vragen over het verschil in erfbelasting bij wel of geen rente-overeenkomst. Erfenis Advies kan je helpen met het optimaliseren van de rente, en, als je wilt, stellen we meteen de tekst voor een rente overeenkomst voor je op.

En omdat de belastingdienst 4% belastingrente in rekening brengt als je de aangifte te laat indient, of als de aanslag niet conform de aangifte wordt opgelegd, kan Erfenis Advies een voorlopige aanslag erfbelasting voor je vragen.

Ook vragen over toekomstig te betalen successierechten kun je aan Erfenis Advies stellen, bijvoorbeeld als je aan het opstellen of aanpassen van je testament denkt. Wij adviseren je graag!

Vragen over successierecht of erfrecht?
Erfenis Advies heeft het antwoord voor jouw persoonlijke geval!

Doe je zelf aangifte erfbelasting? Bij het invullen van de aangifte erfbelasting, kunnen er een heleboel vragen rijzen. Vragen bijvoorbeeld over:

 • Hoe moet ik de inboedelgoederen waarderen? En de woning?
 • En een tweede woning of een verhuurde woning?
 • Hoe pas ik het tarief en vrijstellingen toe?
 • Hoeveel erfbelasting moeten wij per persoon betalen?
 • Mag ik de kosten van de notaris aftrekken?
 • Is een rente afspraak over de vorderingen van de kinderen mogelijk?
 • Hoe moet ik levensverzekeringen, pensioenen, vruchtgebruik opgeven? 
 • Mijn ouders hebben de rente over de schuldigerkenningen niet altijd betaald… En nu?
 • Hoe zit bijvoorbeeld met verrekenstelsels in huwelijksvoorwaarden, de 30-dagenclausule, generation-skipping, ik-opa clausules, makingen vrij van recht?
 • Hoe zit het met de vrijstellingen voor bijvoorbeeld ongehuwde samenwoners, minderjarige kinderen, goede doelen-instellingen?
 • Hoe werkt de aftrekbaarheid van hypotheken en hoe zit het dan met de levensverzekeringspolis die is gesloten om de hypotheek af te lossen?
 • Mijn ouders hebben tijdens hun leven het huis aan de kinderen overgedragen onder voorbehoud van het woongenot. Waar loop ik nu tegen aan?
 • Hoe zit het met de invordering, of met dubbele heffing?
 • Hoe gaat het indienen van een beroep en bezwaar?
 • Zijn er bedrijfsopvolgingsregelingen?
 • Enzovoorts, enzovoorts;

Spreek gerust een telefonisch consult af, want dan ben je zo weer op de goede weg.  En trouwens, een algemene vraag is gratis!