Bemiddeling bij conflicten

Naast de informatie die door Erfenis Advies  wordt verstrekt in de vorm van het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen, biedt Erfenis Advies  ook hulp bij de afhandeling van nalatenschappen.
Soms komen de erfgenamen van een overledene er samen niet uit.
Er ontstaat ruzie en er is sprake van wantrouwen tussen de erfgenamen.
Misschien had de overledene via een duidelijk testament ruzie kunnen voorkomen…. Dan had hij in ieder geval goed vooruit gekeken.
Maar niet iedereen wil een testament maken. Veel mensen vinden dat ze daar (nog) niet aan toe zijn, en kijken weg. Het is niet leuk om over je eigen vergankelijkheid na te denken.

Maar een goed testament hoort een leidraad te zijn voor de toekomstige erfgenamen.

Toch kan het nog heel moeilijk voor de familie zijn om op één lijn te komen, zelfs als er een duidelijk testament is.

Met of zonder testament, er kunnen conflicten ontstaan over van alles:
– Welke waarde geldt nu eigenlijk? De waarde per overlijdensdatum of de waarde ten tijden van het verdelen van de nalatenschap een jaar later?
– Het kind heeft tijdens leven van moeder al zoveel schenkingen ontvangen, moeten die niet worden verrekend met zijn erfdeel?
– Help, de executeur is partijdig en hij geeft alleen inzage aan de andere erfgenaam!
– Vader heeft alles aan zijn tweede echtgenote nagelaten en die werkt niet mee aan een opgave van het vermogen. Hoe moet ik nu mijn geldvordering vast stellen?
– Mijn broer reageert nergens op. Ik loop tegen een muur op.
– Mijn zus heeft meteen na de begrafenis het huis al leeggeruimd zonder dat ik de kans heb gekregen om mijn voorkeur uit te spreken…..

Het moge duidelijk zijn: Het erfrecht is een zaak vol EMOTIES.

Er bestaat geen ander rechtsgebied waarbij zoveel moeilijkheden en conflicten binnen de familie ontstaan als bij het verdelen van een nalatenschap.

Wanneer er een familielid komt te overlijden, heb je als erfgenaam behoefte aan relevante informatie.
Erfenis Advies  helpt je op weg wanneer je een erfenis ontvangt en je een (praktische) vraag over de afwikkeling hebt.

Een erfgenaam wordt van de ene dag op de andere verantwoordelijk voor de bezittingen en de schulden van degene die overleden is.
Je wordt zomaar geconfronteerd met het erfrecht zonder dat je daar om hebt gevraagd.
Erfenis Advies zal je vertellen wat de rechten en verplichtingen zijn van alle mensen die bij de afwikkeling betrokken zijn.

Als er tussen de erfgenamen ruzie over de erfenis ontstaat, kun je behoefte hebben aan een erfrechtspecialist die objectief naar het verhaal kijkt en je met raad en daad terzijde staat. Erfenis Advies staat je bij als het gaat om het beslechten van een ruzie om de erfenis.

Er wordt naar je geluisterd en je kunt je verhaal vertellen. Samen zorgen we er voor dat we stappen ondernemen om tot verdeling van de nalatenschap te komen, want pas als dat achter de rug is, is er rust om te rouwen. Als er twee partijen tegen over elkaar staan is het belangrijk dat de mediator op zoek gaat wat de oorzaak is van het conflict en welke gedragingen het conflict in stand houden of verergeren. Daarom is het zo belangrijk om naar je verhaal te luisteren en om je te begrijpen.

 


Openheid van zaken

Heb je behoefte aan inzage en openheid bij het afhandelen van een erfenis?
Geven de andere erfgenamen of de executeur niet thuis?
Erfenis Advies zal er alles voor jou aan doen om er voor te zorgen dat je de relevante stukken ontvangt. Maar dit hoeft niet altijd door heel hard van de toren te blazen.
De wederpartij heeft ook een verhaal. Als hij de kans krijgt om zijn kant van het verhaal te vertellen, wordt er vaak meer bereikt en kan er in sommige gevallen worden samengewerkt zodat er een vlotte afwikkeling tot stand komt onder begeleiding van mr. Annemieke Lenderink.
Zij helpt de familie om tot afwikkeling van de nalatenschap van de overledene te komen en zij doet dit vanuit haar hart en met gevoel en respect naar iedereen.

Het belangrijkste is dat je support krijgt van een erfrechtspecialist en dat je er niet alleen voor staat.

 

De aanpak van Erfenis Advies  is heel persoonlijk en doelgericht, maar je krijgt het ook te horen als je iets verwacht of iets wilt wat erfrechtelijk gezien niet mogelijk is.

Je kunt je verhaal eerst in het kort mailen. Wij nemen daarna per mail contact met je op. Je krijgt het te horen als we je direct kunnen helpen met een advies.
Hiervan krijg je een kostenopgave.

Ligt de zaak ingewikkelder, dan wordt er een belafspraak met je gemaakt.
We bellen op een tijdstip dat het jou uitkomt. Je krijgt direct te horen hoe het juridisch zit en wat er aan gedaan kan worden.
Er wordt naar je geluisterd; je kunt je verhaal kwijt en je krijgt direct al antwoord op je vragen.
Je beslist zelf of je verder wil gaan met Erfenis Advies of dat je voldoende informatie hebt ontvangen om zelf aan de slag te gaan.
Wil je met ons door gaan, dan maken we samen afspraken over de aanpak en hoeveel dit gaat kosten.

Jouw zaak wordt direct in behandeling genomen en je wordt snel en vakkundig geholpen.