Tijdens leven vermogen overdragen aan de volgende generatie is een slimme zet.
Niet alleen is het veel leuker voor de ouders om met  “de warme hand” te schenken (en zien dat de kinderen het geld goed kunnen gebruiken), het zal ook een besparing opleveren van toekomstige erfbelasting. Een goed schenkingsplan houdt rekening met de leeftijd en de draagkracht van de ouders.
Het devies luidt: Kleed je niet uit voordat je naar bed gaat. Met andere woorden: Ouders, schenken is prima, maar doe het met beleid en houd zelf een appeltje voor de dorst.

Wij helpen u graag een passend schenkingsplan op te stellen.


 

Door het spreiden van schenkingen over een aantal jaren, kunnen de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen optimaal worden benut. Ook kan door het doen van schenkingen de progressie in het tarief van de erfbelasting worden gematigd, zodat er veel minder erfbelasting verschuldigd is dan wanneer alles in één keer zou vererven. Door het opstellen van een schenkingsplan kan toekomstige erfbelasting worden bespaard.


Bij het uitvoeren van een schenkingsplan moet er rekening gehouden worden met het feit dat de belastingdienst alle schenkingen die binnen hetzelfde kalenderjaar aan de zelfde begiftigde zijn gedaan, bij elkaar moeten worden opgeteld. Dit geldt niet alleen voor schenkingen die ouders aan hun kinderen doen, maar ook voor schenkingen die aan andere begiftigden worden gedaan.

Voorbeeld:

Oma Cornelia schenkt aan haar kleinzoon Dimitri ter gelegenheid van zijn 21ste verjaardag  op 27 juli 2021 een bedrag van
€ 5.000. Op 25 december 2021 ontvangt Dimitri ter gelegenheid van Kerst wederom een schenking van zijn oma Cornelia. Dit maal schenkt zij hem € 1.000.
Omdat de schenkingen binnen een periode van één kalenderjaar zijn gedaan, moeten zij bij elkaar worden opgeteld. Er is dan sprake van één schenking van € 6.000. Per saldo is er hierdoor meer schenkbelasting verschuldigd dan wanneer oma de tweede schenking met nieuwjaar zou hebben gedaan. In dat geval zou Dimitri twee maal van de vrijstelling van ruim € 2.000 gebruik hebben kunnen maken (vrijstelling 2021 én 2022). Nu kan hij alleen één maal de vrijstelling van het jaar 2021 benutten….

Partners worden voor de schenkbelasting als één en dezelfde persoon beschouwd. Dit geldt zowel voor schenkingen dóór partners als voor schenkingen áán partners.

Er geldt ook een samentelling als ouders een schenking aan hun kind doen. Hierdoor wordt voorkomen dat de schenking gesplitst wordt. Anders zou  de begiftigde een tariefvoordeel kunnen behalen, en dat wil de belastingdienst niet.

Voorbeeld:

Erika schenkt € 5.000 aan haar dochter Anouschka en ook € 5.000 aan Yannick, de man van Anouschka.
Tijmen, de man van Erika schenkt ook nog eens € 5.000 aan Anouschka.
Voor de belastingdienst is er hier sprake van één schenking aan Anouschka van € 15.000.