Heb je vragen over de aangifte erfbelasting? Wij helpen en begeleiden je graag.

Of wil je liever dat de aangifte helemaal uit handen wordt genomen?

Wij verzorgen met alle plezier de aangifte erfbelasting voor de familie.

Maatwerk en optimalisatie voor jou, is voor ons vanzelfsprekend.

 

Erfenis Advies beschikt over een licentie van het  geavanceerde digitale aangifte programma

van Estate Planning Expert.

De aangifte wordt direct nadat je je akkoord hebt gegeven digitaal bij de belastingdienst ingediend.

Je ontvangt van te voren een zeer uitgebreid rapport met daarin o.a. een berekening van de aanslag.


Erfbelasting is de belasting die de erfgenamen of legatarissen moeten betalen over hun erfenis. Daarom hebben veel mensen het over de term: “erfrecht belasting” of “erfenisbelasting”.  Erfrecht belasting  of erfenisbelasting zouden eigenlijk ook een betere benamingen zijn geweest, maar op deze website houden wij ons aan de officiële term: erfbelasting.
De aangifte erfbelasting moet uiterlijk 8 maanden na het overlijden worden gedaan. De waarde van de goederen en schulden wordt opgegeven per de waarde van overlijden.

Erfenis Advies geeft op deze website informatie over besparing van erfbelasting via het doen van schenkingen.
Heb je vragen over de werking van erfbelasting of over het doen van aangifte, dan kan de informatie die via het keuze menu wordt gegeven je misschien al op weg helpen. De tarieven en vrijstellingen vind je ook op deze website, en ook een handige rekentool van de belastingdienst.

 

Huis erven en erfbelasting

Veel mensen hebben vragen over het erven van een huis. Welke waarde moeten we aangeven als de kinderen het huis van ouders heb geërfd?
Als er een huis tot de erfenis behoord, moet je de WOZ waarde van het jaar van overlijden opgeven, ook als de langstlevende ouder nog in het huis woont.
(De peildatum van de WOZ waarde van het jaar van overlijden ligt één jaar terug).
Is de WOZ waarde in het jaar ná overlijden lager? Dan mag u die lagere waarde aangeven.
Gaat het om een tweede huis? Dan moet ook de WOZ waarde worden opgegeven.
Gaat het om een beleggingspand (verhuurd huis). Dan zijn er speciale waarderingsvoorschriften. De leegwaarderatio wordt bepaald aan de hand van de jaarlijkse huursom.

Heb je vragen die niet via de informatie op deze website beantwoord worden? Erfenis Advies helpt je graag verder.

 


 

Uitstel van betaling erfbelasting nodig?

De langstlevende ouder valt in het merendeel van de gevallen wel onder de “partnervrijstelling”, maar de kinderen krijgen vaak wél een aanslag erfbelasting.
Stel nu dat de langstlevende ouder de woning van de overledene erft, terwijl de kinderen door de wettelijke verdeling een geldvordering ontvangen. De  belastingdienst legt een aanslag erfbelasting op als de vordering van de kinderen hoger is dan pakweg 22.000 euro. De langstlevende ouder is verplicht om de voor de kinderen opgelegde aanslag voor te schieten. De langstlevende ouder moet de aanslag betalen, maar heeft zelf ook geen geld. Immers de erfenis bestaat voor het grootste gedeelte uit de echtelijke woning…..
Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om uitstel van betaling krijgen, als:

  • de erfenis voornamelijk uit een woning bestaat;
  • de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald.

Erfenis Advies kan helpen om de aanvraag voor uitstel van betaling juist te formuleren.
Let op! De belastingdienst stuurt u bij uitstel van betaling wel de aanslag erfbelasting. Dit is een zogenaamde “conserverende aanslag. Dat betekent dat u het te betalen bedrag niet direct hoeft te betalen.  Er moet over de aanslag wél invorderingsrente worden betaald (op dit moment 4%).

Als de woning wordt verkocht of als de ouder ergens anders gaat wonen, dan moet de belasting direct betaald worden.


 

Wil je bezwaar maken tegen de opgelegde aanslag? Wij helpen je graag!

Soms blijkt de aanslag niet te kloppen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand een beroep op zijn legitieme portie heeft gedaan terwijl daar bij het doen van de aangifte nog geen rekening mee was gehouden. Of als de WOZ waarde van het huis naar beneden is bijgesteld.
Of soms komt het voor dat er nog vragen zijn over het berekenen van de aanslag door de belastingdienst. (Hè, hoe komen ze daar nou bij???)

Wij zien vaak gauw hoe het zit en mocht het nodig zijn, dan maken we graag een bezwaarschrift voor je.


Tot slot nog even het volgende:

Op deze website worden verschillende voorbeelden gegeven van de berekening van de waarde van bloot-eigendom (bij vruchtgebruik van de langstlevende) of de waardering geldvorderingen (bij eigendom van de langstlevende) of bij de kapitalisering van ouderdomspensioen.
Er wordt bij deze voorbeelden gebruik gemaakt van een factor die bij de leeftijd van de langstlevende past.

Deze vermenigvuldigingsfactor die door de Successiewet in art. 5 van het Uitvoeringsbesluit is bepaald, vind je hieronder.

Tabel voor de berekening van de waarde van geldvorderingen / bloot-eigendom / kapitalisatie van ouderdomspensioen:

ouder dan jonger dan waarde factor
 0 20 16
20 30 15
30 40 14
40 50 13
50 55 12
55 60 11
60 65 10
65 70 8
70 75  7
75 80 5
80 85 4
85 90 3
90 jaar of ouder 2