Erfenis Advies werkt sinds 1 februari 2022 samen met Notariële Diensten. www.notarielediensten.nl

Notariële Diensten en DoeHetZelfNotaris (partners) zijn bekend van het snel en goedkoop afgeven van een verklaring van erfrecht.

Sinds kort biedt notariële diensten in samenwerking met DoeHetZelfNotaris https://www.doehetzelfnotaris.nl/Daar is een handige geautomatiseerde intake. Door een directe koppeling worden al die gegevens direct ingelezen. Zo kunnen er geen fouten worden gemaakt bij het overtikken en kan alles veel sneller opgepakt.Notariële Diensten stelt de aangifte erfbelasting op en Erfenis Advies kijkt deze aangifte na voordat de aangifte bij belastingdienst wordt ingediend.Als het een ingewikkelde aangifte erfbelasting betreft, of als er extra advies nodig is (bijvoorbeeld rente optimalisatie of de juiste keuze bij een afvullegaat), kan Notariële Diensten de cliënt naar Erfenis Advies verwijzen. In overleg met de cliënt neemt Erfenis Advies het dossier over om de cliënt verder te begeleiden.

Erfenis Advies beschikt over een eigen aangifte programma voor het verzorgen van aangifte erfbelasting.
Ook beschikt Erfenis Advies over de know how en de software om rente te optimaliseren en persoonlijke adviezen te geven om erfbelasting te besparen. Wij zorgen ervoor dat je een schriftelijk rapport ontvangt. Daarin staan de berekeningen voor bijvoorbeeld de keuze van de optimale rente of van het wel of niet toepassen van (deel) van een afvullegaat.Aan de hand van het advies wordt in een telefoongesprek alles nog eens goed en duidelijk uitgelegd, waarna de juiste keuze kan worden gemaakt. De kosten van het advies: 375 euro (incl. BTW).

Daarna kan de aangifte erfbelasting worden gemaakt en na goedkeuring door de opdrachtgever worden ingediend. Je ontvangt altijd van te voren een rapport met daarin de berekening van de te verwachten aanslag. En eventueel kan er een voorlopige aanslag worden gevraagd. Hierdoor kun je ‘belastingrente’ besparen.

De kosten voor het verzorgen van de aangifte erfbelasting liggen tussen 350 euro (minimum tarief) en 650 euro (maximum tarief) – en is afhankelijk van de tijd die wij aan de aangifte besteden.

Heb je een Verklaring van Erfrecht nodig?

Notariële Diensten is een verlengstuk van het notariskantoor als je een verklaring van erfrecht nodig hebt,. Door een vergaande automatisering zorgen zij dat zij duizenden Verklaringen van Erfrecht kunnen afgeven. Je levert zelf de noodzakelijke stukken aan. Vervolgens stelt Notariële Diensten het stuk op en stuurt dit naar een van de notariskantoren die zij hebben gecontracteerd. De notaris zorgt dat de officiële verklaring van erfrecht aan jou kan worden afgegeven.

Al dit werk doet notariële diensten snel en goedkoop. Dat kan omdat je zelf zorgt voor het aanleveren van de benodigde gegevens.